Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler


Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler
 • Elektrokimyasal pil çalışırken pilin gerilimi zamanla azalır ve sıfır olur.

 • Pil geriliminin değişimi pil dengesinin bozulması ile gerçekleşir.

 • Net pil tepkimesi denge tepkimesi olduğu için, denge ürünler yönüne yönelirse pil gerilimi artar, denge girenler yönüne yönelirse pil gerilimi azalır.

 • Derişimin Pil Gerilimine Etkisi

 • Aynı sıcaklıkta 2M CuSO4 eklenirse; Cu+2 iyonlarının derişimi artar, denge sağa yönelir ve pil gerilimi artar.

 • Aynı sıcaklıkta saf su eklenirse; Cu+2 iyonlarının derişimi azalır, denge sola yönlenir, pil gerilimi azalır.

 • Aynı sıcaklıkta çökme olmadan su buharlaştırılırsa; Cu+2 derişimi artar, denge sağa yönelir ve pil gerilimi artar.

 • Aynı sıcaklıkta Zn(NO3)2 katısı eklenirse; Zn+2 derişimi artar, denge sola yönelir ve pil gerilimi azalır.

 • Aynı sıcaklıkta saf su eklenirse; Zn+2 derişimi azalacağı için denge sağa yönelir ve pil gerilimi artar.

 • Aynı sıcaklıkta çökme olmadan su buharlaştırılırsa; Zn+2 derişimi artar, denge sola yönelir ve pil gerilimi artar.

 • Elektrokimyasal pillerin gerilimleri genellikle standart olmayan koşullarda ölçülür ve bu nedenle pil gerilimi değişir.

 • Derişimin pil potansiyeline etkisini ilk kez 1889 yılında Walther Nerst açıklamıştır.

 • Nerst Denklemi:

 • Sıcaklığın Pil Gerilimine Etkisi
 • Pil tepkimeleri gerçekleşirken enerji açığa çıkar. Yani pil tepkimeleri ekzotermiktir.


 • Sıcaklık artarsa denge sola yönelir ve pil gerilimi azalır.

 • Sıcaklık azaltılırsa denge sağa yönelir ve pil gerilimi artar.

 • Basıncın Pil Gerilimine Etkisi
 • Elektrotlardan en az birinin gaz olduğu durumlarda pil gerilimini basınç etkiler.


 • Denge tepkimesinde H2 gazının basıncı artarsa denge sola yönelir ve pil gerilimi azalır.

 • H2 gazının basıncı azalırsa denge sağa yönelir ve pil gelirilimi artar.
 •